Genoptræning gør dig frisk igen

Genoptræning

Du har ret til genoptræning

Du kan få genoptræning, hvis du har været syg eller er kommet til skade.

Genoptræning er et træningsforløb, der har stor betydning for dit helbred. Især hvis du har været sengeliggende i en periode. Derfor er det vigtigt, at du benytter dine muligheder for at træne dig frisk igen.

Du kan blive visiteret til genoptræning, hvis du har været syg, indlagt eller er kommet til skade, og din funktionsevne er blevet forringet. 

Har du været indlagt?

Allerede når du er indlagt, bør du sammen med personalet finde ud af, om genoptræning kan være godt for dit helbred.
Tal med personalet, mens du er indlagt:

  1. Du skal tale med personalet om dine muligheder for genoptræning. Sammen skal I finde ud af, om genoptræning kan hjælpe dig, når du er udskrevet.
  2. Du skal sørge for, at hospitalet udarbejder en plan for din genoptræning, inden de udskriver dig.

Fra 1. juli 2018 har du ret til genoptræning ved en privat leverandør, hvis din kommune ikke kan tilbyde dig genoptræning inden syv dage, efter du er blevet udskrevet fra sygehuset.

Det skal være en leverandør, som kommunen har indgået aftale med. Hvis du, af sundhedsfaglige grunde, bliver anbefalet at vente med genoptræning, bliver fristen regnet fra det tidspunkt, hvor sundhedspersonalet anbefaler, at du begynder på genoptræning.

Ordningen gælder ikke, hvis genoptræningen skal foregå på et sygehus.

Læs mere om dine muligheder for genoptræning i håndbogen "Værd at vide"

Har du været syg eller ude for et uheld

Du kan have brug for genoptræning selvom du ikke har været indlagt. Og du har ret til at at få genoptræning gennem din kommune.

Det gælder, hvis du fx har været syg eller har været udsat for et uheld, og du har svært ved at klare det, du plejer at kunne.

  • Henvend dig til kommunen og forklar din situation.
  • Pårørende eller din hjemmehjælp kan også hjælpe dig med at kontakte kommunens visitator.

Læs om dine muligheder for at få genoptræning uden hospitalsindlæggelse i håndbogen "Værd at vide"

Træning er for din egen skyld

Søs lever i dag et godt liv med KOL efter at have trænet panikken væk.

Se videoen og få et glimt af, hvad der sker i træningslokalet.

Hvorfor er hurtig genoptræning vigtig?

Ligger du en uge i sengen med fx influenza eller lungebetændelse, kan det give dig mærkbare problemer senere. En uges sengeleje hos helt raske mennesker betyder, at din kondition falder med ca. 10 pct. og din muskelstyrke falder op mod 20 pct.

Jo før du kommer i gang med genoptræning, jo bedre er resultatet.

Læs artiklen: Hjemmehjælp og træning

Genoptræningen hjælper
Christian troede, han ikke skulle komme til at gå igen. Men genoptræningen hjælper. 

Christian er begyndt at gå, fx når han skal hen i spisestuen.

Se videoen fra genoptræningscentret, og få et indblik i Christians kamp for at blive mere selvhjulpen.

Læs artiklen: Genoptræning hjælper

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommuner og hospitalers tilbud til ældre i forbindelse med hospitalsindlæggelse.

Læs hele mærkesagen om sundhedsvæsenet

Sidst opdateret 28.11.2018